Nieuwe naam: Vereniging Tiny Wonen Limburg

Oké, toegegeven: de meeste leden van onze Vereniging wonen momenteel in Zuid-Limburg én zijn al in het bezit van een Tiny House on Wheels, óf zitten in het proces van ontwerp en bouw van zo’n huisje. In dat opzicht was de oude naam: Tiny House Wooncoöperatie Zuid-Limburg, zeer treffend. Echter, niet iedereen die klein en duurzaam wilt wonen heeft de wens om in een typisch Tiny House on Wheels te wonen. Bovendien willen we er ook zijn voor mensen die bijvoorbeeld in Midden- of Noord-Limburg wonen. Vandaar de nieuwe naam: Tiny Wonen Limburg.

Wat bedoelen we met ‘Tiny’?

Als we kijken naar de definitie die Tiny House Nederland hanteert dan zien we:

Een huisje met een maximaal vloeroppervlak van maximaal 50m2 dus. Dat is in principe ook waar wij als Vereniging Tiny Wonen Limburg van uitgaan. Maar… wij vinden dat alles bespreekbaar is zolang het past bij de wensen van onze leden en bij de voorwaarden die een Gemeente stelt. In de praktijk hebben wij nog nooit gehoord van maximale vloeroppervlakken kleiner dan die 50 vierkante meter. Het tegenovergestelde hebben we wel al gezien; plekken waar men een maximum hanteert van 75m2. Als lid van onze Vereniging zit je waarschijnlijk het ‘veiligst’ als je je houdt aan die 50m2. Desondanks zullen we in onderhandelingen met de Gemeente ons uiterste best doen om te beargumenteren dat een iets groter huisje ook toegelaten wordt.

Is een Tiny House per definitie verplaatsbaar?

Zeker niet. Ook nu kijken we even naar de definitie die Tiny House Nederland hanteert:

Als je goed kijkt zie je dat Tiny House Nederland ervan uitgaat dat de verplaatsbare Tiny Houses meestal op wielen staan, maar dus niet altijd. Er is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk op het gebied van kleine, duurzame en verplaatsbare huisjes. Even een rondje Googelen en je krijgt zoveel hits dat je al direct door de bomen het bos niet meer ziet.

Tijdelijk versus permanent wonen

Het tweede gedeelte van bovenstaande definitie vinden we méér het benadrukken waard: ‘niet-verplaatsbare huisjes bevinden zich op een locatie waar ze permanent blijven staan’.

Er zijn inderdaad een aantal plekken in Nederland waar wonen in een Tiny House (community) permanent vergund is. De ervaring leert echter dat de meeste Gemeenten een slag om de arm houden en liever eerst toestemming verlenen aan een zogenaamde pilot. Met de huidige wet- en regelgeving is het mogelijk om een pilot te starten voor maximaal 15 jaar. Dat is toch een behoorlijke periode en uiteraard grijpt iedere Tiny House bewoner van zo’n pilot de kans om te laten zien wat de toegevoegde waarde is zodat de pilot na afloop van de 15 jaar alsnog permanent wordt vergund, oftewel dat het bestemmingsplan wordt aangepast.

Als Vereniging Tiny Wonen Limburg hebben we inmiddels de ervaring dat veel Limburgse Gemeenten wat koudwatervrees ervaren bij het plaatsen van Tiny Houses. Om deze reden praten wij tijdens onze onderhandelingen vrijwel altijd over het starten van een pilot. Een tijdelijke situatie dus. Immers, om erachter te komen of Tiny Houses passen binnen het beleid van een Gemeente terwijl er nog geen ervaring of eenduidig beleid is aangaande Tiny Houses, zal een Gemeente toch de sprong in het diepe moeten wagen.
Als Vereniging willen we onze leden adviseren rekening te houden met de tijdelijkheid van Tiny House locaties door ze aan te sporen de keuze te maken voor een verplaatsbaar huis.

Wat zijn verdere eisen aan Tiny Houses?

Als Vereniging Tiny Wonen Limburg stellen we vrijwel geen eisen aan de huisjes. Wel zouden we iedereen adviseren om ofwel een erkende Tiny House bouwer in de arm te nemen, ofwel – in geval van zelfbouw – je goed te informeren over o.a. het Bouwbesluit.

Veel relevante informatie over voorwaarden aan Tiny Houses kun je vinden op o.a. de websites van: Tiny House Nederland, Marjolein in het klein, en Tiny House Academy.

Tijdens gesprekken met Gemeenten benadrukken we uiteraard de voordelen van het realiseren van Tiny House woonlocaties en hoe zo’n woonlocatie kan bijdragen aan het behalen van (lokale) beleidsdoelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, duurzaamheid, circulariteit, klimaat, sociale cohesie etc. Des te meer een Gemeente de toegevoegde waarde van een Tiny House locatie onderschrijft, des te groter de kans dat de locatie er daadwerkelijk komt en in dat geval is het natuurlijk prachtig als jouw huisje voldoet aan de geldende regels plus de randvoorwaarden van de Gemeente zodat je van een woonplek verzekerd bent!

Heb je nog vragen of wil je lid worden van onze Vereniging, stuur dan een e-mail naar info@tinyhousezuidlimburg.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.